Maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Wij beseffen dat we een onderdeel zijn van de maatschappij en nemen daarin onze verantwoordelijkheid door met respect voor mens en milieu te ondernemen. Dit vragen wij ook van onze toeleveranciers. Wij onderschrijven dan ook de ETI principes voor mensenrechten (zie: www.ethicaltrade.org) en zien erop toe dat onze toeleveranciers dat ook doen. Daarnaast streven we naar duurzame oplossingen voor zover mogelijk.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Wij zien duurzaamheid niet als denkwijze maar als een kwestie van doen. In ons bedrijf zijn de factoren mens en milieu van groot belang. De doelstelling is altijd: veilig en efficiënt produceren, eerlijke grondstoffen verwerken en verspilling zoveel mogelijk voorkomen. Dit komt in onze bedrijfsvoering tot uiting via een zeer geavanceerd machinepark, slimme recyclingmethodes van ons afval, het gebruik van schone vrachtauto’s (euro 6 norm) en veel aandacht voor de mogelijkheden tot energiebesparing. Zo beschikt de nieuwbouw op onze productielocatie in Broek op Langedijk over een warmte- / koude bron met daaraan gekoppeld een warmte terugwin systeem. Daarnaast wordt een groot deel van de energiebehoefte op deze productielocatie gegenereerd door 1.082 zonnepanelen welke zijn aangebracht op het dak van het magazijn (ca. ter grootte van 2 voetbalvelden).

Certificering

Alleen het beste is goed genoeg. Kwaliteit is bij ons geen streven, maar een vanzelfsprekendheid. Een logische redenering die terug te vinden is in elk aspect van onze bedrijfsvoering. Al onze bakkerijen zijn BRC en IFS gecertificeerd. Het betreft hier keurmerken die garant staan voor de hoogst mogelijke product- en productiekwaliteit alsmede veilige werkomstandigheden voor ons personeel en daarnaast het leveren van uitstekende service aan onze afnemers. Ook ons machinepark voldoet aan de NEN- en CEE normeringen en datzelfde geldt voor onze milieu- en verbruiksvergunningen.

Wij zijn aangesloten bij